Ένας δήμος για όλους

με προτεραιότητα εσένα
και τις ανάγκες σου.

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ