Η πρότασή σου

(επίλεξε περιοχή και πες μας τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η γειτονιά σου)