Αίτημα σύγκλισης Δ.Σ. Δήμου Ξάνθης, για λήψη οικονομικών μέτρων ανακούφισης πολιτών και επιχειρήσεων