Αναπάντητα τα ερωτήματα που θέσαμε από 30 Ιουνίου στο ΔΣ του Δημοτικού Ραδιοφώνου