Αντιδημοκρατική η λειτουργία των Δ. Σ. των ΔΕΥΑΞ και των Νομικών Προσώπων