Απαξίωση του θεσμού και του ρόλου του Δημοτικού Συμβουλίου