Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών

Έγκριση των τευχών της μελέτης και απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης
για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων στο Δήμο Ξάνθης από Τεχνικό Ασφαλείας