Δαπάνες κέντρου πολιτισμού Δήμου Ξάνθης για τις Θ.Λ.Ε.