Δαπάνη για την εκτός έδρας μετακίνηση στις Βρυξέλλες

Δαπάνη για την εκτός έδρας μετακίνηση στις Βρυξέλλες αιρετών , τρίτων και υπαλλήλων του Δήμου Ξάνθης