Δελτίο τύπου για την συνάντηση με το Δ.Σ. του Συλλόγου των Δημοτικών Υπαλλήλων