Δελτίο τύπου για την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 14/10/2019