Δημοτικοί Σύμβουλοι

Καλογερής Γεώργιος
Λογιστής - Φοροτεχνικός

Παπαδάκης Φάνης
Εκπαιδευτικός

Σταυρακάρας Παναγιώτης
Επιχειρηματίας

Τοπ Σινάν
Πολιτικός Μηχανικός

Τσαρεκτσή Τζενάν
Εκπαιδευτικός

Χαριτωνίδου Ειρήνη
Κοινωνική Λειτουργός