Δια περιφοράς συνεδρίαση του Δ.Σ. του Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Ν. Ξάνθης