Ενημέρωση για την κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Ξάνθης