Ερωτήματα προ ημερήσιας διάταξης στο Δημοτικό Συμβούλιο της 15ης Σεπτεμβρίου 2020