Ερωτήματα προ ημερήσιας διάταξης στο δημοτικό συμβούλιο της 13ης Οκτωβρίου