Ερώτημα για την πρόσληψη προσωπικού για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων