Ερώτημα τριών δημοτικών παρατάξεων για το κόψιμο των δέντρων στην ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ