Ερώτημα 3 δημοτικών παρατάξεων για τα 13 μετρά στήριξης των επαγγελματιών