Μία (ακόμα) προκήρυξη για θέση Ειδικού Συνεργάτη στο Δήμο Ξάνθης

Για να δείτε την προκήρυξη για την θέση του νέου συνεργάτη πατήστε εδώ.