Μετακίνηση υπαλλήλων

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για εκτός έδρας μετακίνηση υπαλλήλων