Οι τραμπουκισμοί της Διοίκησης Τσέπελη μας κάνουν πιο δυνατούς