Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Ξάνθης πρώτου έτους Δημοτικής Περιόδου 2019 – 2023

Με απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης ορίστηκαν οι  Αντιδημάρχοι του Δήμου Ξάνθης, για το πρώτο έτος της δημοτικής περιόδου και συγκεκριμένα από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης έως και τις 30-09-2020.

Διαβάστε την απόφαση