Προμήθεια Tablets από τον Δήμο Ξάνθης – Μια πρότασή μας που υλοποιήθηκε!