Προτάσεις για το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Ξάνθης για το 2021 – Κοινότητα Ευμοίρου