Πρόσκληση για υποβολή αίτησης για πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη του Δημάρχου Ξάνθης (Ηλεκτρολόγος Μηχανικός)

Ο Δήμαρχος Ξάνθης καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση με αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη του Δημάρχου Ξάνθης, ο οποίος θα παρέχει συμβουλές και εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά στους κάτωθι τομείς:

Κατεβάστε το πλήρες κείμενο της γνωστοποίησης, πατώντας εδώ!