Πρόταση για αύξηση των ωρών απασχόλησης των καθαριστριών στα σχολεία με ανάληψη του κόστους από το Δήμο Ξάνθης