Πρόταση μεταβολής της περιοχής επέκτασης στον οικισμό Κιμμερίων