Πρόταση ψηφιοποίησης φυσικού αρχείου της Διεύθυνσης Δόμησης (Πολεοδομίας) του Δήμου Ξάνθης