Στηρίξαμε έμπρακτα τους επαγγελματίες της πόλης μας!