Φ. Παπαδάκης: Δεν συμμετέχω στις δια περιφοράς συνεδριάσεις του ΔΣ της ΔΕΥΑΞ