Τα Αδέσποτα χρειάζονται τη βοήθειά μας!

Η κατάσταση σήμερα:

 • Τα αδέσποτα ζώα έχουν κατακλύσει την πόλη, ενώ περιφέρονται σε πλατείες, δρόμους και πάρκα, σχηματίζοντας αγέλες και καθιστώντας, περιστασιακά, ιδιαίτερα επικίνδυνη την παρουσία τους.
 • Διατρέφονται με απορρίμματα και σκουπίδια, συμβάλλοντας, άθελα τους, στον διασκορπισμό τους και την κακή αισθητική της πόλης.
 • Εκτός του κινδύνου της δικής τους υγείας, τα ζώα αυτά είναι πολλές φορές εστία μεταδοτικών ασθενειών και για τα υπόλοιπα ζώα (λεϊσμανίαση, λευχαιμία) ή τους ανθρώπους (λεϊσμανίαση).
 • Λόγω της κακής εμπειρίας που πιθανόν έχουν από τους ανθρώπους (αφού τα περισσότερα είναι εγκαταλελειμμένα), είναι φοβικά, με αποτέλεσμα να παρουσιάζουν επιθετική συμπεριφορά.
 • Η κτηνιατρική πρόληψη είναι σχεδόν ανύπαρκτη, με αποτέλεσμα ένα μεγάλο μέρος της ευθύνης να βαραίνει τους ώμους ευαισθητοποιημένων πολιτών και εθελοντών.
 • Το νομοθετικό πλαίσιο που υπάρχει, δεν εφαρμόζεται. Ο Δήμος Ξάνθης δεν σέβεται τις διεθνείς πρακτικές αλλά και τις αρχές της φιλοζωίας.

Οι προτάσεις μας:

 • Λειτουργία δημοτικού καταφυγίου αδέσποτων ζώων
 • Σύσταση επιτροπής εξειδικευμένων επιστημόνων και πολιτών που διακατέχονται από ζωοφιλικά αισθήματα και μπορούν να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην κατάρτιση ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης. Διαμόρφωση τμήματος εξειδικευμένου κλιμακίου για τη συλλογή, περίθαλψη αδέσποτων ζώων, στελεχωμένο από ειδικούς και κτηνιάτρους.
 • Δημιουργία τηλεφωνικής γραμμής (τετραψήφιος αριθμός) για την επικοινωνία των πολιτών με το κλιμάκιο του Δήμου.
 • Θέσπιση κινήτρων (πχ την επιστροφή ανταποδοτικών τελών) σε όσους δημότες υιοθετήσουν ένα αδέσποτο ζώο.
 • Συνεργασία του Δήμου Ξάνθης με Ζωοφιλικά Σωματεία και Συλλόγους, καθώς και με τους κτηνιάτρους που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα στην περιοχή του Δήμου.
 • Ενημέρωση των δημοτών σχετικά με τα ζώα, τα χαρακτηριστικά, τη συμπεριφορά και τους τρόπους αναπαραγωγής τους, ώστε να ελαττωθεί ο αριθμός των ζώων που γεννιούνται χωρίς έλεγχο. Οι κάτοχοι των κατοικίδιων θα πρέπει να τηρούν βασικούς κανόνες. Η απόκτηση κατοικίδιου σημαίνει δια βίου συνύπαρξη.
 • Καμπάνια ενημέρωσης ώστε οι κάτοχοι αδέσποτων να φροντίζουν οι ίδιοι για τα περιττώματα των κατοικίδιων τους. Ο Δήμος Ξάνθης αρωγός σε κάθε ανάλογη προσπάθεια πληροφόρησης.
 • Τοποθέτηση ειδικών Waste Stations σε σημεία της πόλης τα οποία θα παρέχουν τις απαραίτητες σακούλες για την συλλογή περιττώματα, όπως και ειδικών κάδων υποδοχής.
 • Καταγραφή των ζώων που κυκλοφορούν αδέσποτα στην περιοχή του Δήμου Ξάνθης και σήμανσή τους με σήμα – ταυτότητα. Δημιουργία Μητρώου καταγραφής των αδέσποτων ζώων και παρουσίασή του σε ψηφιακό περιβάλλον προσβάσιμο σε όλους.
 • Εμβολιασμός των ζώων αυτών με τα απαραίτητα εμβόλια, ταυτόχρονα άνοιγμα σχετικού βιβλιαρίου Υγείας από τον κτηνίατρο, και μαζική στείρωση του αδέσποτου θηλυκού πληθυσμού, με δωρεάν υποστήριξη στη διαδικασία στείρωσης ζώων συντροφιάς, ιδιοκτησίας ανθρώπων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες..
 • Συμβολή και συνεργασία των κτηνιάτρων στην καθοδήγηση των ιδιοκτητών ώστε να αποκτούν ηλεκτρονική ταυτότητα (εμφύτευση microchip) όλα τα δεσποζόμενα ζώα. Πρόσκληση των οργανισμών ΕΔΚΕ – IVSA ώστε να πραγματοποιούνται στοχευμένες δράσεις από εξειδικευμένα κλιμάκια για την περισυλλογή, στείρωση, τσιπάρισμα και περίθαλψη των αδέσποτων ζώων.
 • Ανάπτυξη της κουλτούρας της υιοθεσίας στην κοινωνία, ώστε να μειωθεί κατά πολύ ο αριθμός των αδέσποτων ζώων που διαβιούν στην πόλη.
 • Μείωση χρόνου έκδοσης ειδικών εγγράφων TRACES, από τον Δήμο Ξάνθης.
 • Σχολική εκπαίδευση με παρεμβατικές επισκέψεις για την ευαισθητοποίηση των μαθητών. Ένα καλά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τη συνδρομή της εκπαιδευτικής κοινότητας και με την αρωγή του Δήμου.

Χρηματοδοτικά εργαλεία:

 • Πρόγραμμα “Φιλόδημος”
 • Δημοτικοί πόροι