Η Ξάνθη θα απαλλαχτεί από τα σκουπίδια. Θα αναπνεύσει πάλι!

Η κατάσταση σήμερα:

 • Η Ξάνθη είναι μια βρώμικη πόλη. Οι συμπολίτες μας αλλά και οι επισκέπτες έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με εικόνες τριτοκοσμικές. Ξεχειλισμένοι κάδοι, περιττώματα αδέσποτων και δεσποζόμενων ζώων παντού, δυσοσμία αποπνικτική, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες.
 • Δεν υπάρχουν κίνητρα προώθησης ενεργειών, δράσεων και πρωτοβουλιών «πράσινης πολιτικής» και εθελοντικής συμμετοχής των δημοτών σε κινήσεις, προγράμματα και δραστηριότητες ανακύκλωσης, κομποστοποίησης, καθαριότητας.
 • Δεν υφίσταται σχετικό πρόγραμμα ενημέρωσης σε νοικοκυριά, σχολεία, φορείς και συλλόγους.
 • Δεν διαθέτουμε σύγχρονες τακτικές και εφαρμόσιμες καλές πρακτικές νέας τεχνολογίας και αντίληψης, σε ένα ενιαίο προγραμματικό περιβάλλον για την καθαριότητα και τα απορρίμματα.

Οι προτάσεις μας:

 • Άμεση αναδιοργάνωση και στελέχωση της υπηρεσίας καθαριότητας αλλά και προμήθεια του απαραίτητου μηχανολογικού εξοπλισμού.
 • Άμεση υποβολή ολοκληρωμένου προγράμματος διαχείρισης των απορριμμάτων
 • Καταγραφή των ποσοτήτων αστικών αποβλήτων που διαχειρίζεται ο Δήμος, αποτύπωση σε χάρτη των θέσεων των κάδων με γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών (GIS), και καταγραφή ημερήσιων διαδρομών των απορριμματοφόρων με ηλεκτρονικό κέντρο ελέγχου του στόλου απορριμματοφόρων (fleet management) στο Δήμο.
 • Αναλυτική καταγραφή του προϋπολογισμού για εργασίες καθαριότητος και διαχείρισης στερεών αποβλήτων, σε συνδυασμό με τα ύψη των ανταποδοτικών τελών της τελευταίας πενταετίας, αλλά και αποτύπωση όλων των υποχρεώσεων του Δήμου που προκύπτουν από την Κοινοτική και Εθνική νομοθεσία.
 • Αναθεώρηση του υφιστάμενου κανονισμού καθαριότητας με τα νέα δεδομένα που προκύπτουν, τόσο από την κοινοτική, όσο και από την εθνική νομοθεσία, ώστε να καταστεί λειτουργικός και να καλύπτει τις υποχρεώσεις των πολιτών και του Δήμου.
 • Καθορισμός ζωνών προτεραιότητας.
 • Σύνταξη Πρότυπου Οδηγού διαχείρισης κάδων, με παραμέτρους που επηρεάζουν τη χωροθέτηση των κάδων, την διαχείρισής τους, αλλά και δημιουργία Μητρώου κάδων.
 • Αναζήτηση εναλλακτικών συστημάτων χρηματοδότησης – δανεισμού για την προμήθεια εξοπλισμού της υπηρεσίας καθαριότητος (π.χ. με Leasing).
 • Εφαρμογή όλων των ένδικων μέσων εναντίον όσων δεν σέβονται το περιβάλλον.
 • Άμεση παρέμβαση για τον καθαρισμό χώρων από μπάζα και άλλα επικίνδυνα υλικά για τη δημόσια υγεία.
 • «Πράσινα σημεία» με κάδους κομποστοποίησης και ανακύκλωσης.
 • Ενημέρωση και κίνητρα για την οικιακή κομποστοποίηση.
 • Δημιουργία πλατφόρμας ιδεών στην οποία συμμετέχουν ως σύμβουλοι γεωπόνοι, κηποτέχνες, μάγειρες και δραστήριοι κάτοικοι, με σκοπό να αξιοποιηθούν οι ανεκμετάλλευτοι δημόσιοι χώροι.
 • Τοποθέτηση αισθητήρων μέτρησης περιβαλλοντικών ρύπων.

Χρηματοδοτικά εργαλεία:

 • Πρόγραμμα “Φιλόδημος”
 • Δημοτικοί πόροι