Πρόσκληση για υποβολή αίτησης για πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη του Δημάρχου Ξάνθης (Ηλεκτρολόγος Μηχανικός)

Ο Δήμαρχος Ξάνθης καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση με αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη του Δημάρχου Ξάνθης, …

Διάβασε περισσότερα

Πρόσκληση για υποβολή αίτησης για πλήρωση μίας θέσης Ειδικού Συνεργάτη του Δημάρχου Ξάνθης (Πολιτικός Μηχανικός)

Ο Δήμαρχος Ξάνθης καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση με αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη του Δημάρχου Ξάνθης, …

Διάβασε περισσότερα

Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών

Έγκριση των τευχών της μελέτης και απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων στο Δήμο Ξάνθης από Τεχνικό Ασφαλείας

Διάβασε περισσότερα