Η Δημοτική Αγορά Ξάνθης, Αλλάζει!

Η κατάσταση σήμερα:

 • Η Δημοτική Αγορά, αυτός ο ιστορικός χώρος, έχει καταντήσει ένας υποβαθμισμένος, εγκαταλειμμένος χώρος, με βαθιά σημάδια ερήμωσης. Απομονωμένη από τον άμεσο αστικό ιστό, αργοσβήνει με έκδηλη την απουσία της Δημοτικής αρχής. Το μέλλον της επαφίεται στις φιλότιμες προσπάθειες και το μεράκι των καταστηματαρχών, σε πείσμα των καιρών και απέναντι στην εχθρική στάση του Δήμου.
 • Βρίσκεται σε μειονεκτική ως προβληματική θέση, απομονωμένη από τον άμεσο αστικό ιστό.
 • Η Δημοτική αγορά έχει χαρακτηριστεί «παραδοσιακή» με αποτέλεσμα να υπάρχουν περιορισμοί σε επεμβάσεις, χρήσεις, διαδικασίες μελετών.

Οι προτάσεις μας:

 • Μετατροπή της Δημοτικής Αγοράς σε θελκτικό χώρο προσέλευσης καταναλωτών της καθημερινότητας.
 • Εκπόνηση επιχειρησιακού διαχειριστικού σχεδίου Masterplan, με σύνδεση των περιοχών της Παλιάς Πόλης, της Δημοτικής Αγοράς και των Καπναποθηκών.
 • Κατανομή και δημιουργία θεματικών ενοτήτων αγορών, με έμφαση στα τοπικά προϊόντα της Ξάνθης, στην γαστρονομική της ιστορία και παράδοση.
 • Τουριστική ανάδειξη, ως σημείο ενδιαφέροντος όπου συμπορεύεται η κουλτούρα της Ανατολής με αυτή της Δύσης.
 • Δημιουργία καταστημάτων με βότανα, αρωματικά φυτά και προϊόντα της ορεινής περιοχής, ειδικότερα από την κοιλάδα του Νέστου και την Σταυρούπολη, συντελώντας στην τόνωση της επιχειρηματικότητας και παροχή  οικονομικών κινήτρων σε νέες τοπικές επιχειρήσεις.
 • Σήμανση – οριοθέτηση της κάθε επαγγελματικής συντεχνίας, καθώς και έλεγχος των κινήσεων εκτός αγοράς, πέρα από την τροφοδοσία.
 • Δημιουργία νέων χώρων ξεκούρασης και κοινωνικής συναναστροφής.
 • Τοποθέτηση info kiosk με στόχο την ιστορική και πολιτιστική ανάδειξη του κτιρίου και την πληροφόρηση του κοινού, ντόπιων / επισκεπτών.
 • Αλλαγή της αισθητικής με συγκεκριμένες παρεμβάσεις, καθώς και της αρχιτεκτονικής μοναδικότητας του χώρου, και παράλληλα προώθηση και προβολή του μνημειακού χαρακτήρα της αγοράς (μουσειακός χώρος με φωτογραφίες, εκθέματα, ιστορικές πληροφορίες).
 • Δημιουργία χώρων υγιεινής με σήμανση και πρόσβαση και άμεση αποκατάσταση του αποχετευτικού και της υδροδότησης.
 • Αυστηρή, οργανωμένη διαχείριση απορριμμάτων: Σε ειδικούς κάδους τα οργανικά απόβλητα και με συγκεκριμένες ώρες η αποκομιδή τους.
 • Νέα μελέτη με στόχο την υπόγεια επικοινωνία ανάμεσα στην Δημοτική αγορά και το όμορο Δημοτικό υπόγειο πάρκινγκ και παράλληλα έλεγχος της ασφάλειας και υγιεινής του υπογείου (πρόσβαση – καθαριότητα) έως την οριστική λύση διαχείρισης του κτιρίου.

Χρηματοδοτικά εργαλεία:

 • “Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αν. Μακεδονίας Θράκης 2014 – 2020”
 • Πρόγραμμα “Φιλόδημος”
 • Δημοτικοί πόροι