Καλογερής Γεώργιος

Ονομάζομαι Καλογερής Γεώργιος.

Γεννήθηκα στην Ξάνθη το 1984.

Σπούδασα στην Κομοτηνή στο Tμήμα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης. Εργάζομαι ως ελεύθερος επαγγελματίας διατηρώντας λογιστικό γραφείο.

Ο πατέρας μου είναι ο ουρολόγος Καλογερής Κρίτων και η μητέρα μου η νηπιαγωγός Καλογερή Μαρία.