Καρα Χότζα Λεϊλά

Ονομάζομαι Καρά–Χότζα Λεϊλά και γεννήθηκα το 1981.

Είμαι απόφοιτη της Ειδικής  Παιδαγωγικής  Ακαδημίας  Θεσσαλονίκης  (ΕΠΑΘ).Εργάζομαι ως ιδιωτική υπάλληλος στην Ξάνθη.

Είμαι έγγαμη με ένα παιδί.