Τα Κιμμέρια αλλάζουν!

Η κατάσταση σήμερα:

 • Ο οικισμός των Κιμμερίων τείνει να μετατραπεί σε χώρο άναρχης οικιστικής επέκτασης.
 • Έλλειψη βασικού σχεδιασμού.
 • Έλλειψη βασικών υποδομών και δημοτικών παροχών.
 • Άναρχο, αναποτελεσματικό και δαιδαλώδες δίκτυο δρόμων και περιβάλλον.
 • Προβλήματα φωτισμού και ασφάλειας ακόμη και σε κεντρικά σημεία.
 • Επικινδυνότητα πρόσβασης και μετακίνησης δημοτών σε δρόμους, πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους.
 • Μακροχρόνια προβλήματα ύδρευσης και αποχέτευσης.
 • Ανύπαρκτη πολιτική σχεδιασμού και ανάπτυξης.

Οι προτάσεις μας:

 • Έγκριση – παραχώρηση από το δημοτικό συμβούλιο της 2ης φάσης γενικού πολεοδομικού σχεδίου του Δήμου Ξάνθης (Προώθηση, έλεγχος και έγκριση έργων από την αποκεντρωμένη διοίκηση)
 • Δημοσίευση σε ΦΕΚ (Ανάθεση πολεοδομικής μελέτης επέκτασης σχεδίου οικισμού)
 • Άμεση βελτίωση των υποδομών και των βασικών παροχών που δικαιούνται οι δημότες.
 • Άμεση λειτουργία των φωτεινών σηματοδοτών στη διασταύρωση προς το χωριό Πηγάδια.
 • Επανασχεδιασμός / μελέτη κυκλικού κόμβου, με μελλοντική κατάργηση της εγκατάστασης φωτεινών σηματοδοτών.
 • Αποκατάσταση των βλαβών και ελλείψεων του φωτισμού.
 • Σύνταξη προγράμματος αναβάθμισης και επέκτασης οδικού δικτύου.
 • Άμεση συντήρηση και επισκευή αρδευτικού δικτύου, και καναλιών.
 • Δημιουργία παιδικών χαρών με σύγχρονες προδιαγραφές και άδεια λειτουργίας.
 • Άμεση προώθηση μελέτης υλοποίησης, δημοπράτησης, και εκτέλεσης της πεζογέφυρας.
 • Συντήρηση, εμπλουτισμός και επέκταση των χώρων πρασίνου και ελεύθερου χρόνου με στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών.
 • Ενέργειες υποστήριξης και συνδρομής βελτίωσης της αστικής συγκοινωνίας, με βάση τον συνολικό σχεδιασμό των κινήσεων – δρομολογίων σε βάση αξόνων.
 • Οργάνωση και εντατικοποίηση της καθαριότητα δρόμων, πλατειών, πάρκων, με τοπικά συνεργεία υπεύθυνα κατά περιοχή.
 • Εκπόνηση μελετών διευθέτησης των χειμάρρων και σύνταξη προγράμματος έργων με προτεραιότητα αναγκών, ως προς κάλυψη των δυσχερών συνεπειών από βροχές και πλημμύρες.

Χρηματοδοτικά εργαλεία:

 • “Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αν. Μακεδονίας Θράκης 2014 – 2020”
 • Πρόγραμμα “Φιλόδημος”
 • Δημοτικοί πόροι