Όλη η αλήθεια για το κολυμβητήριο της Ξάνθης

Η κατάσταση σήμερα:

 • Το δημοτικό κολυμβητήριο Ξάνθης δεν λειτουργεί εδώ και χρόνια ενώ ο ευρύτερος χώρος του έχει υποβαθμιστεί.
 • Ο τόπος παρουσιάζει φαινόμενα εγκατάλειψης, βανδαλισμών και λεηλασίας διότι δεν υπάρχει μηχανισμός επιτήρησης – ασφάλισης.
 • Κτίρια και εγκαταστάσεις εγκυμονούν κινδύνους για την ασφάλεια των συμπολιτών μας, με τραγικές συνέπειες και καταγεγραμμένα περιστατικά.
 • Τα παιδιά της Ξάνθης δεν έχουν πρόσβαση σε αθλήματα υγρού στίβου και οι αθλητικοί κολυμβητικοί σύλλογοι της πόλης έχουν τερματίσει την λειτουργία τους ή μετακινούνται σε γειτονικές πόλεις, προκειμένου να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των αθλητών.
 • Το πρόγραμμα σχολικής κολύμβησης του ΥΠΕΠΘ για μαθητές Γ’ και Δ’ τάξης των Δημοτικών σχολείων, που εφαρμόζεται εδώ και χρόνια στην υπόλοιπη χώρα, δεν υλοποιείται στην Ξάνθη.

Η λειτουργία του κολυμβητηρίου με το σημερινό καθεστώς :

 • Μεγάλο κόστος λειτουργίας (εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ /έτος)
 • Έλλειψη αγωνιστικών προδιαγραφών (μικρό βάθος στη μια πλευρά)
 • Έλλειψη συντήρησης με αποτέλεσμα οξειδώσεις – διαβρώσεις της φέρουσας κατασκευής
 • Ελλείψεις και επικινδυνότητα Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού λόγω εγκατάλειψης, λεηλασιών και γενικής απαξίωσης.

Άμεσοι στόχοι μας

 • Λειτουργία του κολυμβητηρίου Ξάνθης εντός του α’ εξαμήνου 2020, με στόχευση στη μείωση των λειτουργικών εξόδων (επιτάχυνση διαδικασιών κατασκευής παρεμβάσεων α’ φάσης).
 • Επιτάχυνση της ολοκλήρωσης μελέτης Ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών.

Οι προτάσεις μας:

 • Εκπόνηση συνολικού πλαισίου εξοικονόμησης ενέργειας και περιβαλλοντικής διαχείρισης του κολυμβητηρίου με εξέταση εναλλακτικών λύσεων και συνδυασμό ενεργειών όπως:
  – Καλές πρακτικές με εφαρμογές λύσεων αβαθούς γεωθερμίας, αντλιών θερμότητας, αφύγρανση μέσω εναλλάκτη αέρα και γενικότερα νέων τεχνολογιών
  – Προώθηση και εγκατάσταση μονάδων παραγωγής ενέργειας μέσω του προγράμματος «Ενεργειακός Συμψηφισμός».
 • Επαναπροσδιορισμός του περιεχομένου δράσεων και λειτουργίας με παράλληλο αγωνιστικό και μαζικό χαρακτήρα.
 • Συνεργασία με τους αθλητικούς συλλόγους και υποστήριξη  των μετακινήσεων αθλητών για προπονήσεις και αγώνες για τουλάχιστον ένα εξάμηνο, ως την ολοκλήρωση και λειτουργία.
 • Κατάρτιση νέου προγράμματος κολυμβητικών δραστηριοτήτων με συμμετοχή τμημάτων Μαζικού αθλητισμού, Θεραπευτικής κολύμβησης και αποκατάστασης, Κολύμβηση για ΑμεΑ, Babyswim, AquaAerobic, Κολύμβηση και 3η ηλικία.
 • Αποκατάσταση του περιβάλλοντα χώρου και ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων, με βάση την σύγχρονη αισθητική και τις νέες λειτουργικές απαιτήσεις των αθλητικών κέντρων.
 • Ανασχεδιασμός με ολιστική αντιμετώπιση του συγκροτήματος Κολυμβητήριο – Λιμνίο – Παρόχθιες παρεμβάσεις και ένταξη πεζογέφυρας.

Χρηματοδοτικά εργαλεία:

 • Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ ΑΜΘ 2014-2020
 • Αποθεματικά Δήμου Ξάνθης