Η Σταυρούπολη θα ξαναζωντανέψει!

Η κατάσταση σήμερα:

 • Η ευρύτερη περιοχή της Σταυρούπολης μαραζώνει και υποβαθμίζεται καθημερινά με προοδευτικό ρυθμό, οδηγώντας τον τόπο σε ερημοποίηση και εκκωφαντική κατάντια.
 • Οι ντόπιοι εγκαταλείπουν τα χωριά τους καθώς βάλλονται κοινωνικά, επαγγελματικά.
 • Η προβολή και προώθηση της περιοχής είναι μηδενική, με χρησιμοποίηση παρωχημένων και αναχρονιστικών μεθόδων που γυρίζουν πίσω το χρόνο και την αισθητική.
 • Βασικές εγκαταστάσεις και υποδομές (ύδρευση, αποχέτευση, γήπεδα, αθλητισμός) εγκαταλείπονται στην τύχη τους, χωρίς προσπάθειες συντήρησης, εκσυγχρονισμού, βελτίωσης και ανακατασκευής.
 • Δεν προβάλλονται, με κανένα τρόπο, τα σημεία που θα μπορούσαν να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην προσέλκυση τουρισμού, αλλά και ντόπιων επισκεπτών.
 • Η συνεργασία του Δήμου Ξάνθης με αρμόδιους φορείς και συλλόγους που έχουν την έδρα τους ή δραστηριοποιούνται στην περιοχή είναι ανύπαρκτη.
 • Οι επιλογές ψυχαγωγίας και διασκέδασης, είναι ανύπαρκτες.
 • Απουσιάζουν οι ευκαιρίες ανάπτυξης και ένταξης σε Ευρωπαϊκά προγράμματα και δράσεις.
 • Δεν υπάρχουν κίνητρα για τοπικούς παραγωγούς (πχ μανιτάρια, αρωματικά φυτά) και επιχειρήσεις.
 • Δεν πραγματοποιούνται στοχευμένες προσπάθειες ενημέρωσης και πληροφόρησης των ντόπιων κατοίκων για επιχειρηματικά πλάνα και επενδυτικές ευκαιρίες, κοινωνικά θέματα, συμβουλές και ενημερώσεις για την υγεία, το διαδίκτυο, κ.ά.
 • Υπάρχουν ελλείψεις και υπολειτουργούν, με ευθύνη του Δήμου Ξάνθης, οι κοινωνικές δομές.

Οι προτάσεις μας:

Η ευρύτερη περιοχή της Σταυρούπολης σε προτεραιότητα. Τα χωριά κοιλάδας Νέστου στο στόχαστρο ουσιαστικής βελτίωσης της καθημερινότητας, και της ανάπτυξης.

 • Καθημερινότητα
  • Άμεση ενεργοποίηση σχεδίου παρέμβασης και απόδοσης λύσεων και εφαρμογών στην καθημερινότητα των δημοτών.
  • Ενημέρωση και υποστηρικτικές ενέργειες πληροφόρησης των δημοτών σε θέματα κοινωνικά, υγείας, νέων τεχνολογιών.
  • Άμεση βελτίωση βασικών υποδομών και εγκαταστάσεων.
  • Οικιστικές παρεμβάσεις αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης σε χωριά, σημεία αναψυχής, κοινόχρηστους χώρους.
  • Ενίσχυση των σχολείων, μέσω της σχολικής επιτροπής Δήμου Ξάνθης.
 • Επιχειρηματικότητα
  • Οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) αποτελούν εργαλείο ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης για την εφαρμογή αναπτυξιακών στρατηγικών συγκεκριμένων χωρικών ενοτήτων.
  • Ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας της χωρικής στρατηγικής και του σχεδίου υλοποίησης θα πρέπει να εξασφαλίζεται με τη συμπληρωματικότητα και συνεκτικότητα των προτεινόμενων δράσεων, καθώς και με την αντιπροσωπευτικότητα του συστήματος διακυβέρνησης.
  • Σύσταση γραφείου προσέλκυσης επενδυτών «Invest in Stavroupoli».
  • Στοχευμένες μειώσεις δημοτικών τελών, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, με στόχο την τόνωση της επιχειρηματικότητας σε απομακρυσμένες περιοχές του Δήμου Ξάνθης.
  • Στοχευμένη εκπαίδευση και μετάδοσης τεχνογνωσίας συμμετοχής επιχειρήσεων σε Ευρωπαϊκά προγράμματα.
  • Ανάδειξη τοπικής αγοράς και δημιουργία/ενίσχυση επιλεγμένων οικονομικών περιοχών, ανά χωριό, με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του.
  • Πρόγραμμα στήριξης παραδοσιακών τοπικών προϊόντων.
 • Τουρισμός
  • Δημιουργία νέων πόλων έλξης στην περιοχή.
  • Ενοποιημένες διαδρομές ξενάγησης ανά θεματική ενότητα.
  • Δίκτυο/χάρτης μνημείων και προτεινόμενων διαδρομών.
  • «Ενυδρείο Νέστου» στη Σταυρούπολη.
  • Επαναλειτουργία του Σκοπευτηρίου Δαφνώνα με καθιέρωση διεθνών αγώνων.
  • Πανελλήνιο River Party στον Δαφνώνα.
  • Νέες μορφές εναλλακτικού τουρισμού (πεζοπορία, ποδηλασία, trekking, rapel)
 • Πολιτισμός
  • Ενοποίηση «Δικτύου Μνημείων» (Μακεδονικός τάφος, κάστρα Καλύβας / Μυρτούσσας).
  • Ενίσχυση/εμπλουτισμός/ ανάδειξη μουσείου Αλέξανδρου Μπαλτατζή (Νεοχώρι).
  • Αξιοποίηση παραδοσιακών κτισμάτων και σημείων με στόχο την ανάδειξη της τουριστικής ταυτότητας.

Χρηματοδοτικά εργαλεία:

 • “Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αν. Μακεδονίας Θράκης 2014 – 2020”
 • Πρόγραμμα “Φιλόδημος”
 • Δημοτικοί πόροι

Επιπλέον, μέσω των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τα Ταμεία ΕΚΤ, ΕΤΠΑ και Ταμείο Συνοχής, μέσω συνδυασμένων επενδύσεων, με αναφορά σε δύο τουλάχιστον Άξονες Προτεραιότητας και με συνδυασμό μίας ή περισσότερων συμπληρωματικών επενδυτικών προτεραιοτήτων από διαφορετικούς θεματικούς στόχους, ενός ή περισσότερων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.