Πρόσκληση για υποβολή αίτησης για πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη του Δημάρχου Ξάνθης (Ηλεκτρολόγος Μηχανικός)

Ο Δήμαρχος Ξάνθης καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση με αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη του Δημάρχου Ξάνθης, …

Διάβασε περισσότερα

Πρόσκληση για υποβολή αίτησης για πλήρωση μίας θέσης Ειδικού Συνεργάτη του Δημάρχου Ξάνθης (Πολιτικός Μηχανικός)

Ο Δήμαρχος Ξάνθης καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση με αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη του Δημάρχου Ξάνθης, …

Διάβασε περισσότερα

Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Ξάνθης πρώτου έτους Δημοτικής Περιόδου 2019 – 2023

Με απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης ορίστηκαν οι  Αντιδημάρχοι του Δήμου Ξάνθης, για το πρώτο έτος της δημοτικής περιόδου και συγκεκριμένα από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης έως και τις 30-09-2020. …

Διάβασε περισσότερα