Τοπ Σαλή Λουνιφέρ

Ονομάζομαι Τοπ Σαλή Λουνιφέρ και γεννήθηκα στα Κιμμέρια Ξάνθης το 1988.

Τελείωσα το Γενικό Λύκειο στην Ξάνθη και εργάζομαι ως ιδιωτική υπάλληλος.